Zajęcia wspierające rozwój społeczno-emocjonalny

Zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży

 

Zajęcia w atrakcyjny sposób łączą elementy metod treningu umiejętności społecznych ( nauka uważnego słuchania, czekania na swoją kolej, radzenia sobie z zaczepkami i dokuczaniem, radzenia sobie z popełnionym błędem, radzenie sobie ze złością i inne), bajkoterapii/biblioterapii, relaksacji, arteterapii, dramy oraz gier i zabaw interakcyjnych.

 

(1,5 godziny, raz w tygodniu przez 15 tygodni, grupy 6-8 osobowe, grupy wiekowe: 5-6- latki, 7-9- latki, 10-12- latki,12-14-latki).

 

Zajęcia adresowane są do wszystkich chętnych, w tym również dla dzieci i młodzieży z :

- nadpobudliwością psychoruchową , ADHD

- nieśmiałością i zahamowaniem społecznym

-dużą potrzebą przebywania w grupie

- zespołem Aspergera

- problemami w kontaktach z rówieśnikami

- trudnością w radzeniem sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, strach).

 

Zajęcia mają na celu:

- wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne możliwości

- nabycie umiejętności potrzebnych do zgodnego życia z innymi ludźmi, współpracy i prawidłowej komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania koleżeństwa oraz przyjaźni, utrzymywania prawidłowych relacji z rodzicami i nauczycielami

- umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz radzenia sobie z emocjami

- dobra zabawa oraz sposobność do nawiązania nowych znajomości

- odreagowanie napięć i stresu dnia codziennego w bezpiecznej atmosferze , relaksacja.