Warsztaty

Zajęcia adresowane są do wszystkich dzieci w wieku od 6 do 14 lat (odbywają się w różnych grupach wiekowych), w tym również dla dzieci z :

- nadpobudliwością psychoruchową , ADHD,

- nieśmiałością i zahamowaniem społecznym,

-dużą potrzebą przebywania w grupie,

- problemami w kontaktach z rówieśnikami,

- trudnością w radzeniem sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, strach).


Zajęcia mają na celu:

- wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne możliwości,

- nabycie umiejętności potrzebnych do zgodnego życia z innymi ludźmi, współpracy i prawidłowej komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania koleżeństwa oraz przyjaźni, utrzymywania prawidłowych relacji z rodzicami i nauczycielami,

- rozwijania umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz radzenia sobie z emocjami,

- stworzenie sytuacji do dobrej zabaway oraz do nawiązania nowych znajomości,

- odreagowanie napięć i stresu dnia codziennego w bezpiecznej atmosferze , relaksacja.

 

Tematyka warsztatów:

Warsztaty dla dzieci 6-8 letnich i 9-11 letnich (czas trwania: 3 godz., małe grupy):

- Co z ta złością?!

- Co dobre na smutki?

- Radość – jak zaprosić ją w gości?

- Czy można być zazdrosnym?

- Strachy małe i duże.

 

Warsztaty dla dzieci 9-11 letnich i 12-14 letnich (czas trwania 4 godz., małe grupy):

- Jak uczyć się z chęcią i motywować siebie samego do pracy?

- Kraina relaksu - jak radzić sobie ze stresem szkolnym?

- Niewygodne emocje. Czy wolno mi się złościć?