Psychoterapia

Oferujemy psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych oraz par.

Psychoterapia dzieci.

 

Oferujemy indywidualną psychoterapię dzieci, polegającą na stałym, systematycznym kontakcie dziecka z terapeutą. Metody pracy z dzieckiem, takie jak, rysunek czy zabawa, zapewnią małemu pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, dzięki czemu będzie mógł w spontaniczny sposób wyrażać swoje uczucia, nagromadzone emocje oraz dzielić się z terapeutą swoimi wewnętrznymi przeżyciami. Psychoterapia dziecka poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym z rodzicami, a w trakcie trwania procesu terapii proponujemy wsparcie oraz psychoedukację dla rodziców.                                                                                                                                                                       

         

Na terapię warto zgłosić dziecko gdy:

 • jest smutne, wycofane, agresywne, lękliwe, nadmiernie nieśmiałe

 • nie potrafi nawiązywać kontaktu z innymi dziećmi

 • ma kłopoty ze snem, koszmarami, nocnym moczeniem się

 • nie chce jeść

 • ma problemy z pójściem do szkoły, przedszkola

 • przejawia zachowania niepokojące rodzoiców

 

Psychoterapia młodzieży.

 

Oferujemy indywidualną psychoterapię młodzieży, która nie radzi sobie z wyzwaniami stawianymi przez trudny i kryzysowy okres dojrzewania. Terapia nastolatka poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym z rodzicami. W trakcie trwania procesu psychoterapii oferujemy wsparcie dla rodziców. Terapia nastolatka polega na systematycznym cotygodniowym kontakcie z psychoterapeutą.  

 

Adolescentom pomagamy w takich trudnościach, jak:

 • zaburzenia zachowania (agresywność, zachowania autodestrukcyjne)

 • zaburzenia emocjonalne (depresja, nadmierna lękliwość, fobie)

 • wycofanie z kontaktów społecznych, rówieśniczych

 • zaburzenia jedzenia

 • inne niepokojące rodziców czy samego nastolatka zachowania