Przygotowanie do nauki w szkole

Zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w klasie 1.

Podjęcie obowiązku szkolnego to początek nowego etapu w życiu. Wraz z przejściem z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka, od zabawy do nauki. Osiągnięcia w nauce staną się podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Dobry start w szkole jest niezwykle ważny i przekłada się na późniejsze podejście do nauki, motywację i to czy dziecko z radością i bez większych trudności opanuje podstawy edukacji.

Miesiąc wrzesień, czas w którym Państwa dziecko pójdzie do szkoły, zbliża się nieuchronnie. Jeśli zastanawiają się Państwo:

- Czy dziecko jest już gotowe do przyjęcia tego pierwszego, poważnego obowiązku?

- Czy da sobie radę? Czy sprawdzi się w roli ucznia?

- Czy nauka będzie fascynującym poznawaniem świata, czy nudnym, trudnym i bezsensownym zajęciem?

- Jak pomóc dziecku, aby osiągnęło poziom dojrzałości, jakiego wymaga szkoła?

Zapraszamy na zajęcia grupowe (grupy 3-4- osobowe) i indywidualne dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w 2015 roku. Zapisy na zajęcia poprzedzone są diagnozą, która pozwala określić mocne i słabe strony dziecka i dostosować program do indywidualnych potrzeb, a także stworzyć grupy o wyrównanym poziomie.

Pamiętaj, że:

- dobry start przekłada się na cały proces nauki, motywację dziecka i jego późniejsze nastawianie do szkoły,

- im lepsze przygotowanie dziecka do szkoły, tym większa gwarancja jego powodzenia w nauce,

- sukcesy szkolne rzutują na samoocenę dziecka,

- dobry start to szansa na sukcesy edukacyjne, zawodowe i osobiste na miarę swoich wrodzonych możliwości.

                                                                       

Zajęcia rozwijają:                                            

- percepcję słuchową i wzrokową

- umiejętności językowe

- motorykę dużą                                                              

- motorykę małą

- umiejetności matematyczne

 

 

 

 

 

 

Wykorzystujemy metodą symultaniczno-sekwencyjną (sylabową) profesor Jagody Cieszyńskiej do nauki czytania.

Posiadamy różnorodne, ciekawe dla dzieci pomoce dydaktyczne i programy. Tworzymy programy indywidualne i grupowe w zależności od poziomu rozwoju dzieci.