Oferta dla placówek i firm

Oferta szkół i placówek.

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli.  W stałej ofercie mamy następujące warsztaty:

1. "Budowanie strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania."

2. "Jak pomagać uczniowi w budowaniu motywacji do nauki."

3. "Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów."

4. "Współpraca szkoły z rodzicami."

5. "Wychowanie do odpowiedzialności. Jak wykorzystywać trudne sytuacje wychowawcze do kształtowania wartości."

 

Jesteśmy gotowi poprowadzić warsztaty o innej tematyce na Państwa życzenie. Prowadzimy także warsztaty dla rodziców.