Nasz zespół

Gabinet diagnostyczno-terapeutyczny Progres tworzy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów (pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów pedagogicznych, certyfikowanych trenerów metody Warnkego, Reha Com, Treningu Zastępowania Agresji ART), ale przede wszystkim ludzi otwartych na potrzeby innych. Stale podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach,  konferencjach, studiach podyplomowych. Jesteśmy otwarte na nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, klientem indywidualnym i grupą. Praca z ludźmi jest naszą pasją.


Nasi specjaliści:


mgr Anna Cyrklewicz – pedagog, diagnosta, certyfikowana terapeutka Metody Warnkego i Reha Com, ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspegrera. Założycielka gabinetu diagnostyczno-terapeutycznego Progres. Stale podnosi kwalifikacje na szkoleniach dotyczących najnowszych metod diagnozy i terapii trudności szkolnych. Posiada długi staż pracy na stanowisku nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej oraz pedagoga w szkole i przedszkolu.
Prowadzi:
-diagnozę i treningi w zakresie percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni oraz automatyzacji funkcji centralnych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu tych procesów (Metodą Warnkego),
-diagnozę i terapię dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz dzieci z trudnościami w uczeniu się,
-diagnozę ADHD i ADD,
- naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
- treningi umiejętności społecznych,

-zajęcia z zakresu sensomotoryki,
-diagnozę gotowości szkolnej oraz przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli.


mgr Elżbieta Cegiełka – psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Terapeuta i członek stowarzyszenia NEST (New Experience for Survivors of Trauma). Pracownik Ośrodka Adopcyjnego i Specjalistycznej Poradni Rodzinej. Odbyła staż kliniczny w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży oraz w Dolnoślaskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłym, z pacjentem indywidualnym, parą i grupą. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zainteresowana psychoterapią integrującą dorobek różnych szkół psychoanalitycznych. Uczestniczy w stałej superwizji certyfikowanych superwizorów PTP.
Prowadzi:
- konsultacje psychologiczne
-psychoterapię indywidualną i par


mgr Elżbieta Krzyżowska - pedagog, psychoterapeuta, ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii  Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych i Innych Zaburzeń Nerwicowych w Głuchołazach. Posiada kilkuletnie pedagogiczne doświadczenie w pracy z dziećmi. Współpracuje z Opolskim Centrum Psychodynamicznym. Pozostaje pod stałą superwizją  certyfikowanych superwizorów PTP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Prowadzi:
- psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.


mgr Marta Tęcza - pedagog, diagnosta trudności szkolnych, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji ART, wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizatorka projektu „Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w domu i w szkole” , ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, studentka psychoterapii.
Prowadzi:
- przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
-treningi zastępowania agresji ,
- treningi kontroli złości,
-treningi umiejętności społecznych,
-konsultacje i porady indywidualne,
-warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli.