Metoda Warnkego - diagnoza i terapia

Metoda Warnkego - diagnoza i terapia

Uznana na świecie, mająca mocne podstawy naukowe, kompleksowa metoda diagnozy i terapii dysleksji oraz trudności w nauce czytania, pisania i mowy, wykorzystująca wysokiej klasy narzędzia diagnostyczne i treningowe. Metoda ta skupia się na przyczynach, a nie objawach trudności, dzięki czemu daje trwałe efekty stanowiące podstawę w osiąganiu sukcesów w nauce i życiu codziennym. Ukierunkowana jest na zmianę tych zaburzonych funkcji, które są niezbędne w procesie czytania i pisania. Dzięki kompleksowej diagnostyce i indywidualnie dobranemu treningowi możliwe jest poprawienie funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Praca tą metodą przyczynia się do poprawy pamięci, koncentracji uwagi, usprawnia koordynację między półkulami mózgowymi, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki w nauce, a także wzrost motywacji i samooceny. Proponowane w metodzie zadania znacznie różnią się od dotychczas stosowanych przy tego typu trudnościach, co nie tylko daje znacznie lepsze rezultaty ale także nie stanowi zbytniego obciążenia dla dziecka. Istnieje możliwość  drukowania szczegółowych raportów postępów dziecka po każdych zajęciach.

 

Wskazania do pracy metodą Warnkego:                                     

 • trudności w nauce

 • dysleksja

 • ADHD

 • trudności w czytaniu i pisaniu

 • zaburzenia percepcji słuchowej

 • zaburzenia percepcji wzrokowej

 • zaburzenia koncentracji uwagi

 • problemy z zapamiętywaniem

 • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej

 • zaburzenia mowy

 • problemy z równowagą

 

Diagnoza:

 

 •  przeprowadzana przy użyciu wysokiej klasy aparatury medycznej
 • trafnie określa problemy w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym
 • sprawdza działanie analizatorów odpowiedzialnych za procesy czytania i pisania
 • jest nieinwazyjna i ciekawa dla dziecka
 •  pozwala na stworzenie programu terapeutycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości
 •  możliwa do przeprowadzenia w każdym wieku (posiada bazę normatywną od 6 roku życia do dorosłości) oraz u osób używających aparaty słuchowe

 

Terapia metodą Warnkego:

 

W oparciu o uzyskany wynik terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.  Trening opiera się na dwóch zasadniczych filarach:

1. Automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego (niezbędna w procesie prawidłowego czytania i pisania).

Gdy przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększanie ilości ćwiczeńczytania i pisania zwykle nie przynosi poprawy. Znacznie skuteczniejsze jest zwiększenie prędkości przetwarzania w mózgu, tak by przebiegało ono bez wysiłku. Osiąga się to przy pomocy urządzenia, za pomocą którego w formie zabawy można trenować osiem funkcji słyszenia centralnego, widzenia i motoryki.

 

2. Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych.

W celu ulepszenia i automatyzacji współpracy między półkulami mózgowymi (niezwykle istotnej dla procesu czytania i pisania oraz wielu innych obszarów), stosuje się tzw. trening lateralny.  W trakcie treningu pacjent słyszy w słuchawkach różne głosy, zmieniające stale swoją lokalizację, dobiegające z dwóch różnych kierunków. Słuchanie i przetwarzanie dwóch dźwięków, w tym samym czasie, dobiegających z różnych kanałów zostało uznane za naukowo potwierdzony sposób usprawniający ciało modzelowate, odpowiedzialne za współpracę międzypółkulową. Wraz z postępami dołączane są kolejne elementy, przyczyniające się do uzyskiwania coraz lepszych efektów.

 

Metodę Warnkego zweryfikowano pod względem skuteczności i wystandaryzowano na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze.

Więcej informacji na: http://www.metodawarnkego.pl/

 

* terapia metodą warnkego wrocław *