Diagnoza dysleksji

Posiadamy szerokie możliwości jeśli chodzi o diagnostykę dysleksji.      

Oferujemy:                    

  1. diagnozę metodą Warnkego dzieci od 6 roku życia do dorosłości
  2. ocenę ryzyka dysleksji dzieci 6,7,8-letnich
  3. diagnozę dysleksji rozwojowej dzieci ośmioletnich

1. Diagnoza dysleksji metodą Warnkego:

  •  przeprowadzana jest przy użyciu wysokiej klasy aparatury medycznej
  • trafnie określa problemy w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym
  • sprawdza działanie analizatorów odpowiedzialnych za procesy czytania i pisania, których zaburzenia są przyczyną dysleksji
  • jest nieinwazyjna i ciekawa dla dziecka
  •  pozwala na stworzenie programu terapeutycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości
  •  możliwa do przeprowadzenia w każdym wieku (posiada bazę normatywną od 6 roku życia do dorosłości) oraz u osób używających aparaty słuchowe

(Szczegółowe informacje w zakładce o metodzie Warnkego)

 

2. Ocena ryzyka dysleksji dzieci 6,7,8-letnich

Badanie wykonywane jest przy pomocy multimedialnego programu diagnostycznego "Ocena ryzyka dysleksji", który służy stwierdzeniu symptomów zapowiadających możliwość wystąpienia trudności w czytaniu i pisaniu, a szczególnie symptomów ryzyka dysleksji rozwojowej. Określa także stopień ryzyka wystąpienia takich trudności. Narzędzie to pozwala na podjęcie wczesnej interwencji, czyli przedsięwzięcia pierwszych kroków w kierunku udzielenia pomocy dziecku. Nieudzielenie wsparcia może skutkować długoletnimi konsekwencjami w postaci niepowodzeń szkolnych.

 

3. Diagnoza dysleksji rozwojowej dzieci 8-9-letnich

Badanie wykonywane jest za pomocą multimedialnego pakietu interaktywnych zadańtestowych służących do rozpoznania przyczyn niepowodzeń szkolnych w zakresie funkcji poznawczych (wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych), motorycznych i ich integracji. Konstrukcja poszczególnych zadań sprzyja utrzymaniu motywacji dziecka przez cały czas trwania badania. Diagnoza jest konstruowana przy wykorzystaniu metod klinicznych: wywiadu, obserwacji dziecka, analizę wytworów (rysunków, zeszytów szkolnych, innych prac, analizę dokumentów (wyniki badań laboratoryjnych, zaświadczenia lekarskie, opinie - jeśli takie są) oraz metod psychometrycznych: testów.

 

Prawa uczniów z dysleksją: http://www.ptd.edu.pl/

dysleksja*wrocław*progres*