Cennik

L.p.

Usługa:

Cena:

Uwagi:

1

Diagnoza ADHD i ADD przy użyciu aparatury ADScan + kwestionariusz, bazujący na kryteriach diagnostycznych + omówienie wyników

120,00 zł

30 – 45 min. badanie (w zależności od wieku dziecka)

15 min - omówienie wyników

2

Diagnoza gotowości szkolnej + omówienie wyników

180,00 zł

czas uzależniony od możliwości dziecka

3

Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji + omówienie wyników

 

 

180,00 zł

czas uzależniony od możliwości dziecka

4

Diagnoza metodą Warnkego + omówienie wyników

 

180,00 zł

czas uzależniony od możliwości dziecka

5

Trening metodą Warnkego

60,00 zł

45-50 min.

6

Trening metodą Warnkego w domu

od 100 zł

45 min. (cena zależna od miejsca zamieszkania)

7

Zajęcia przygotowujące do podjęcia obowiązku szkolnego

60,00 zł

45 min.

9

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

60,00 zł

45-50 min.

10

Psychoterapia

- dzieci

-młodzieży

- dorosłych

-par

 

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

150, 00 zł

 

45 min

50 min.

50 min.

60 min.

11

Konsultacja psychologiczna dla rodziców

100,00 zł

60 min.

12

Konsultacja psychologiczna dziecka

100,00 zł

50 min.

13

Konsultacja pedagogiczna dla rodziców

100,00 zł

60 min.

Cennik zajęć grupowych

14 Przygotowanie do nauki w szkole

35zł/ 1 zajęcia

300zł/ pakiet 10 zajęć

60 min.

15

Trening zastępowania agresji (TZA ART)

1100 zł/osoba

90 min., 2 razy w tygodniu przez 12 tygodni

*

Konsultacja przed treningiem TZA ART

100,00 zł

60 min

*

Konsultacja w trakcie trwania treningu TZA ART

50,00 zł

60 min.

16

Wspólny trening TZA ART dla rodziny 3-4 osobowej

2100,00 zł

90 min., 2 razy w tygodniu przez 12 tygodni

17

Warsztaty dla dzieci 6-8-letnich i 9-11- letnich

100 zł/osoba

180 min.

18

Warsztaty dla dzieci 9-11-letnich i 11-14- letnich

150 zł/osoba

240 min.

19

Trening wspierający rozwój społeczno-emocjonalny

980,00 zł

90 min., raz w tygodniu przez 15 tygodni.

W cenie konsultacja dla rodziców po zakończeniu treningu

*

Konsultacja przed rozpoczęciem treningu

120,00 zł

do 90 min.

*

Dodatkowe konsultacje dla rodziców w trakcie trwania trening

50,00 zł

60 min.

 

 

Oferujemy także badania dojrzałości, szkolnej przesiewowe badanie ADHD i ADD, warsztaty, treningi zastępowania agresji, warsztaty dla dzieci i nauczycieli na zlecenie placówek na terenie województwa dolnośląskiego. Cena ustalania jest indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników.