O nas

 

Gabinet diagnostyczno-terapeutyczny Progres

tworzy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów: pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów pedagogicznych, certyfikowanych trenerów metody Warnkego, Reha Com, Treningu Zastępowania Agresji ART.

 

Pomagamy dzieciom i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w nauce, przejawiającymi zaburzenia zachowania, sprawiającymi trudności wychowawcze, mającymi problemy emocjonalne.

Specjalizujemy się w diagnozie i terapii dysleksji, trudności szkolnych o charakterze niespecyficznym, ADHD i ADD, badaniu gotowości szkolnej, terapii pedagogicznej. Oferujemy także konsultacje psychologiczne i pedagogiczne oraz treningi zastępowania agresji, wspierające rozwój społeczno-emocjonalny, warsztaty dla nauczycieli, treningi dla osób mających trudności z centralnym przetwarzaniem i dysleksją. Uczymy czytać trzyletnie dzieci.

Proponujemy także szeroką ofertę z zakresu psychoterapii. Prowadzimy terapię dzieci, młodzieży, osób dorosłych i par.

Korzystamy z najnowszych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Posiadamy pełne oprogramowanie i wszystkie urządzenia oraz pomoce dydaktyczne do metody Warnkego. Jesteśmy jedną z dwóch placówek w województwie dolnośląskim posiadającą innowacyjne urządzenie do diagnozy ADHD i ADD - ADScan.

Stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności o nowoczesne metody, by móc jak najlepiej wspierać szeroko rozumiany rozwój i pomagać.

Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, klientem indywidualnym i grupą.

Wykorzystując innowacyjne metody nie zapominamy o tym, że nie zastąpią one otwartej i pełnej zrozumienia relacji z drugim człowiekiem.